FreezeJ' Blog

Vue自定义组件v-model

2022-12-17

参考:https://blog.csdn.net/GardJasmin/article/details/125502002

双向绑定:

<input v-model="something">

相当于:

<input :value="something" @input="something = $event.target.value">

父组件

<template>
   <el-form ref="form">
    <el-form-item label="部门:">
      <frame-select v-model="form.depidProp"></frame-select>
    </el-form-item>
   </el-form>
</template>
<script>
import frameSelect from './component/frameSelect.vue'
export default {
 components: { frameSelect },
 data() {
  return {
   form: {
    depidProp:''
   },
  }
 },
 methods: { }
}
</script>

子组件

<template>
  <el-select v-model="modelValue" @change="changeOrgList">
   <el-option v-for="item in orgLevelList" 
    :label="item.name" :value="item.name" :key="item.id">
   </el-option>
  </el-select>
</template>
<script>
export default {
 props: {
  //value名
  value: {
   type: [String,Number],
   default: ''
  },
 },
 data() {
  return {
   modelValue: this.value, // 初始化一下父组件传过来的值,直接使用会有warning提示。
   orgLevelList: [{id:1,name:'部门1'},{id:2,name:'部门2'},{id:3,name:'部门3'}]
  }
 },
 methods: {
  // 子组件数据修改,触发以下函数,修改父组件数据。
  changeOrgList(val) {
   this.$emit('input', val) // 默认v-model绑定的是input事件
  }
 }
}
</script>
Tags: VUE