FreezeJ' Blog

python time,datetime,string时间转换

2020-09-28

import time
from datetime import datetime

# 以下简写string: st, datetime:dt, timestamp:ts

# 把datetime转成字符串
def dt2st(dt): 
  return dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

# 把字符串转成datetime 
def st2dt(st): 
  return datetime.strptime(st, "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 

# 把字符串转成时间戳形式 
def st2ts(st): 
  return time.mktime(st2dt(st).timetuple()) 

# 把时间戳转成字符串形式
def ts2st(ts): 
  return time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", tiem.localtime(ts)) 

# 把datetime类型转为时间戳形式 
def dt2ts(dt):
  return time.mktime(dt.timetuple())